Inbjudan till sammankomster under hösten 2018 och våren 2019

SKEPPARE SOCIETETENs ledamöter inbjuds till sammankomster i Societetens lokaler enligt följande:

Hösten 2018:

Ärtmiddag: Torsdagen den 6 september, 1 november, och 6 december.

 

Klubbafton med eller utan respektive: Torsdagen den 4 oktober.

 

Våren 2019:
Ärtmiddag
: Torsdagen den 10 januari, 7 februari, 4 april och 2 maj.
 

Årssammankomst: Lördagen den 9 mars 2019 med efterföljande årsmiddag. Särskild kallelse kommer.

 

 

Vid ärtmiddagen kommer föredrag att hållas med anknytning till sjöfarten. Styrelsen kommer i samband med kallelse på e-post att informera om vad som kommer att behandlas.
Styrelsen kommer att hålla lokalerna öppna för dem som önskar en stunds samvaro i biblioteket eller baren från kl 17.00 på torsdagarna. Normalt sätter vi oss till bords kl 18.
För planering och beredning av matportioner vill vi ha din  anmälan om deltagande senast tisdag kväll kl.21.00 före sammankomsten.

 

Anmälan lämnas på e-post enligt anvisning.

Inplanerade arrangemang:

 

Torsdagen den 10 januari. Skeppare/Redare Egil Bergström och Marknadsansvarig/"Allt i allo" Kerstin Bergström berrättar om 

Ett liv med det seglande kulturarvet bl.a. skonaren Vega av Gamleby.

 

Torsdagen den 7 februari. Isbrytardirektör Tomas Årnell och projektledare Dan Broström berättar om projektet

Ny isbrytarflotta.

 

Torsdagen den 4 april. VD Henrik Åkerström, Norrköpings Hamn berättar om projektet

En ny hamn tar form.

 

Torsdagen den 2 maj. Arkeolog Magnus Stibéus berättar om 

Skeppsholmen i Norrköping. Resultat av arkeologiska utgrävningar.

 

 

Idéer om föredragshållare vid våra ärtmiddagar mottages tacksamt.  

Kontakta klubbkommittén, Erik Hammarström eller Ulf Dyberg, programsamordnare eller någon annan i styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

Johan Sickeldal

Ålderman