Inbjudan till sammankomster under hösten 2021 och våren 2022

 

OBS! Men anledning av den pågående Coronapandemin råder det fortfarande viss osäkerhet om angivana sammankomster kan komma till stånd. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att meddela ca två veckor före angivet datum om sammankomst kan ske. För närvarande ser det positivt ut!

SKEPPARE SOCIETETENs ledamöter inbjuds till sammankomster i Societetens lokaler enligt följande:

Hösten 2021:

Ärtmiddag: Torsdagen den 2 september, 4 november och 2 december.

 

Klubbafton med eller utan respektive: Torsdagen den 7 oktober.

 

Våren 2022:
Ärtmiddag
: Torsdagen den 13 januari, 3 februari, 7 april och 5 maj.
 

Årssammankomst: Lördagen den 5 mars med efterföljande årsmiddag. Särskild kallelse kommer.

 

 Vid ärtmiddagen kommer föredrag att hållas med anknytning till sjöfarten. Styrelsen kommer i samband med kallelse på e-post att informera om vad som kommer att behandlas.

Styrelsen kommer att hålla lokalerna öppna för dem som önskar en stunds samvaro i biblioteket eller baren från kl 17.00 på torsdagarna. Normalt sätter vi oss till bords kl 18.
För planering och beredning av matportioner vill vi ha din  anmälan om deltagande senast tisdag kväll kl.21.00 före sammankomsten.

 

Anmälan lämnas på e-post enligt anvisning.

Inplanerade arrangemang:

 
Minnesstund för krigsseglarna kommer att hållas i Norrköping vid Estoniamonumentet i Carl Johans park söndagen den 5 september kl. 1300.

Minnestunden arrangeras av Sjömanskyrkan och Sjöfartsverket med deltagare från bl. a. Flottans män och Societeten.

Efter minnestunden sker samling på Sjömanskyrkan för samkväm. Föredrag kommer att hållas av Mats Hörström om sina upplevelser i Adenviken med HMS Carlskrona.

 Obs! Det behövs ingen föranmälan till minnesstunden. Alla är välkomna! Medtag även vänner och anhöriga.

 

Idéer om föredragshållare vid våra ärtmiddagar mottages tacksamt.  

Kontakta klubbkommittén, Erik Hammarström eller Mikael Wikander, programsamordnare eller någon annan i styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

Johan Sickeldal

Ålderman