Inbjudan till sammankomster under hösten 2020 och våren 2021

 

OBS! Men anledning av den pågående Coronapandemin är det stor osäkerhet om angivana sammankomster kan komma till stånd. Styrelsen följer utvecklingen och kommer att meddela ca två veckor före angivet datum om sammankomst kan ske.

SKEPPARE SOCIETETENs ledamöter inbjuds till sammankomster i Societetens lokaler enligt följande:

Hösten 2020:

Ärtmiddag: Torsdagen den 3 september, 5 november,

och 3 december.

 

Klubbafton med eller utan respektive: Torsdagen den 1 oktober.

 

Våren 2021:
Ärtmiddag
: Torsdagen den 14 januari, 4 februari, 8 april och 6 maj.
 

Årssammankomst: Lördagen den 13 mars 20221 med efterföljande årsmiddag. Särskild kallelse kommer.

 

 Vid ärtmiddagen kommer föredrag att hållas med anknytning till sjöfarten. Styrelsen kommer i samband med kallelse på e-post att informera om vad som kommer att behandlas.

Styrelsen kommer att hålla lokalerna öppna för dem som önskar en stunds samvaro i biblioteket eller baren från kl 17.00 på torsdagarna. Normalt sätter vi oss till bords kl 18.
För planering och beredning av matportioner vill vi ha din  anmälan om deltagande senast tisdag kväll kl.21.00 före sammankomsten.

 

Anmälan lämnas på e-post enligt anvisning.

Inplanerade arrangemang:

 
Minnesstund för krigsseglarna kommer att hållas i Norrköping vid Estoniamonumentet i Carl Johans park söndagen den 6 september kl. 1300.

Med anledning av Coronapandemin kommer det i år inte bli någon efterföljande samling på sjömanskrkan!

 

 

Idéer om föredragshållare vid våra ärtmiddagar mottages tacksamt.  

Kontakta klubbkommittén, Erik Hammarström eller Ulf Dyberg, programsamordnare eller någon annan i styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

Johan Sickeldal

Ålderman