Inbjudan till sammankomster under hösten 2017 och våren 2018

SKEPPARE SOCIETETENs ledamöter inbjuds till sammankomster i Societetens lokaler enligt följande:

Hösten 2017:

Ärtmiddag: Torsdagen den 7 september, 2 november, och 7 december.

 

Klubbafton med eller utan respektive: Torsdagen den 5 oktober.

 

Våren 2018:
Ärtmiddag
: Torsdagen den 11 januari, 8 februari, 5 april och 3 maj.
 

Årssammankomst: Lördagen den 10 mars 2018 med efterföljande middag. OBS! Särskild kallelse kommer.

(se även sidan 16 i matrikeln).

 

Vid ärtmiddagen kommer föredrag att hållas med anknytning till sjöfarten. Styrelsen kommer i samband med anmälan på i e-post att informera om vad som kommer att behandlas.
Styrelsen kommer att hålla lokalerna öppna för dem som önskar en stunds samvaro i biblioteket eller baren från kl 17.00 på torsdagarna. Normalt sätter vi oss till bords kl 18.
För planering och beredning av matportioner vill vi ha din  anmälan om deltagande senast tisdag kväll kl.21.00 före sammankomsten.

 

Anmälan lämnas på e-post enligt anvisning.

Inplanerade arrangemang:

Torsdagen den 7 september. Historikern Mikael Andersson berättar om handel, sjöfart och varvsverksamhet i Norrköping vid tidpunkten för Skeppare Societetens bildande. (1641).

 

Torsdagen den 2 november. Ulf Ekblad, Fil. Dr. i fysik berättar om sjökaptenen Wennerberg - Från Österlens kalla vatten till Kongoflodens mörka vatten.

 

Torsdagen den 7 december. Jalle Hiltonen berättar om SMHI:s Onboard Routeing/Ocean Web.

 

 

Idéer om föredragshållare vid våra ärtmiddagar mottages tacksamt.  

Kontakta klubbkommittén, Erik Hammarström eller Ulf Dyberg, programsamordnare eller någon annan i styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

 

 

Johan Sickeldal

Ålderman