Från vänster Sven-Åke Blomén, Erik Hammarström, Anders Österlund, Mikael Wikander, Ulf Dyberg, Åke Tolander och Johan Sickeldal.

 

Styrelsen

Ålderman

Johan Sickeldal


ViceÅlderman

Anders Österlund


Protokollförare
Sven-Åke Blomén


Suppleant
Mikael Wikander


Adjungerade till styrelsen

 

Kassaförvaltare
Åke Tolander

Klubbmästare

Erik Hammarström

 

Neptun

Anders Österlund

 

Klubbkommittén

Erik Hammarström

Programsamordnare

Mikael Wikander

 

 

Hedersåldermän
                                                 
Björn Carlgren
Nils Borin