Från vänster Sven-Åke Blomén, Erik Hammarström, Anders Österlund, Mikael Wikander, Ulf Dyberg, Åke Tolander och Johan Sickeldal.

 

Styrelsen 

Ålderman

Johan Sickeldal
johan.sickeldal@bredband.net

Vice Ålderman
Ulf Dyberg 
ulf.dyberg@gmail.com

Protokollförare:
Sven-Åke Blomén
sven-ake.blomen@telia.com

Suppleant:
Mikael
Wikander
mrgold72@gmail.com 

Adjungerade till styrelsen

 

Åke Tolander, kassaförvaltare
ake.tolander@telia.com
Erik Hammarström, klubbmästare
erikhammarstrom@hotmail.com

 

Klubbkommitté :
Erik Hammarström

erikhammarstrom@hotmail.com

 

Ulf Dyberg, programsamordnare

ulf.dyberg@gmail.com

 

Neptun

Anders Österlund
anders.45.osterlund@gmail.com

 

 

 

Hedersledamöter

Hedersåldermän:                                                        Björn Carlgren
                                                                                    Nils Borin