Hamnstaden

Norrköping

 

 

Norrköping har med sitt geografiska läge en lång tradition som viktig hamnstad. Vid 1600-talets början var staden en viktig industristad och därmed var även hamnen betydelsefull. Industrialismens intåg på 1800-talet gav hamnen ännu ett uppsving och här skeppades textil och papper ut. Efter sekelskiftet 1900 började fartygen bli så stora att den krokiga inseglingsleden till hamnen började bli ett problem. 1962 invigdes Lindökanalen som åtgärdade detta problem. I början av 1960-talet byggdes oljehamnanläggningen Pampushamnen på utsidan av Händelö och under de följande årtiondena fortsatte Pampushamnen att växa utanför Lindökanalen, med hantering av olika varuslag. Under 2000-talet har Pampushamnen expanderat ytterligare, och 2010 togs en ny containerhamn i drift. Samtidigt färdigställde Sjöfartsverket och Norrköpings kommun en utbyggnad av farleden till Pampushamnen, med ett vattendjup på 14,9 meter. (Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrk%C3%B6pings_hamn 2023-02-20)

 

Sedan slutet av 1500-talet finns det indikationer på att det funnits skeppsvarv i området. På en karta från 1695 syns ett rejält tilltaget båtvarv med en 60 meter lång skeppsdocka. Det är nog också förklaringen till att holmen heter Skeppsholmen. 1798 byggdes det till och med en Ostindiefarare vid varvet i Norrköping. År 1812 köpte Olof Hammarsten ”det Gamla varvet” för att bygga ångbåtar.

 

1820 kunde man beskåda den första hjulångaren med namnet Norrköping i Bråviken. Skeppsdockan fylldes igen år 1927 i samband med att Norra kajen byggdes om. (Källa https://inrehamnen.norrkoping.se/ 2023-02-20)

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen.

I Norrköpings kommun bor det 145 120 invånare (2023).

Norrköping ligger längst in i Bråviken på bägge sidor om Motala ström som rinner genom staden. 

Mer info här: Norrköpings historia

 

Inre hamnen. Norrköpings hamn flyttas ut mot Pampushamnen, här har ni länken till Norrköpings hamn: Norrköpings hamn.

Det finns vissa delar kvar av Norrköpings hamn i den inre delen av hamnen. 

 

Det byggs bostäder i inre hamnen och ni kan följa utvecklingen genom att klicka på följande länk: Inre hamnen