Om oss

Historia

En del av vår lokal! (Se video om Skeppare Societeten längre ner på sidan)

 

 

 

Skeppare Societeten bildades 1641 i Norrköping men var då ett så kallat gille inom

Hantw­ärkarsocieteten. Skepparna var till antal ledamöter det största gillet. De ville ha mer att bestämma och 1772 bildade de en egen societet. Först 1775 fick de ett eget reglemente utfärdat av "Kungliga Majestätiska och Rikets Com­merse Collegium Reglemente för Coopvardie Skeppare Societeten i Sjö – och Stapelstaden Norrköping". Detta reglemente har reviderats 1897, 1966, 2000, 2006 och 2011.

Ledamöterna var skeppare dvs befäl på fartyg som trafikerade Norrköping. Deras uppgift var att se till att skepparna hade rätt utbildning och lära ut navigation. Varje skeppare betalade en viss medlemsavgift beroende på skeppets storlek. Dessa pengar gick till en så kallad fattigkassa som gick till skepparens fru och barn om han omkom. Men även om skepparen fick en långvarig sjukdom. Detta gäller än idag för de aktiva ledamöterna, de som har styrmans- eller sjökaptensutbildning. Sedan 1897 får även de med intresse av sjöfarten bosatta i Norrköping med omnejd vara med och dessa kallas övriga ledamöter. Övriga ledamöter kan inte delta i några beslut men de kan komma med förslag.

Skeppare Societeten har en egen lokal i Norrköping där de träffas för middagar, sam­manträden m.m. De flesta av ledamöterna är idag inte seglande sjökap­tener eller styrmän utan jobbar bl.a. i hamnen eller Sjöfartsverket.

 

Här nedan är ett Youtube-klipp om Skeppare Societeten.