Sammankomster

 

Inbjudan till sammankomster och arrangemang under hösten 2022 och våren 2023

 

Hösten 2022:

Ärtmiddag: Torsdagen den 1 september, 3 november och 1 december.

 

Klubbafton med eller utan respektive: Torsdagen den 6 oktober.

 

Extra sammankomst - enligt beslut vid ordinarie sammankomsten - kommer att hållas i samband med ärtmiddagen den 1 september. Gäller frågan om ändring i Reglementet. Särskild kallelse kommer.

 

Krigsseglardagen firas sedvanligt med minnesstund söndagen den 4 september kl.13 vid Estoniamonumentet i Karl Johans park med efterföljande föredrag och kaffestund på sjömanskyrkan/sjömansklubben. Minnesstunden arrangeras av Sjömanskyrkn och Sjöfartsverket med deltagandfe från Flottans Män och Societeten. Observera att det inte behövs någon föranmälan till minnesstunden. Medtag gärna anhöriga och vänner.

 

Sjömanskyrkan i Norrköping firar 90 år den 22 oktober 2022. Det firas med att Sjömanskyrkans vänner är välkomna på Öppet Hus mellan kl. 15:00 och 1800. Det bjuds på tilltugg och musikunderhållning.

 

Våren 2023:

Ärtmiddag: Torsdagen den 12 januari, 2 februari, 13 april och 4 maj.
 

Årssammankomst: Torsdagen den 4 mars med efterföljande årsmiddag med underhållning. Särskild kallelse kommer.

 

Vid ärtmiddagen kommer föredrag att hållas med anknytning till sjöfarten. Styrelsen kommer i samband med kallelse på e-post att informera om vad som kommer att behandlas.

Styrelsen kommer att hålla lokalerna öppna för dem som önskar en stunds samvaro i biblioteket eller baren från kl 17.00 på torsdagarna. Normalt sätter vi oss till bords kl 18.
För planering och beredning av matportioner vill vi ha din  anmälan om deltagande senast tisdag kväll kl.21.00 före sammankomsten. 
Anmälan lämnas på e-post enligt anvisning.

Inplanerade arrangemang:

 

Idéer om föredragshållare vid våra ärtmiddagar mottages tacksamt.  

Kontakta klubbkommittén, Erik Hammarström eller Mikael Wikander, programsamordnare eller någon annan i styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

Johan Sickeldal

Ålderman