Sammankomster

 

Inbjudan till sammankomster och arrangemang under hösten 2023 och våren 2024

 

Hösten 2023:

Ärtmiddag: Torsdagen den 7 september, 2 november och 7 december.

 

Klubbafton med eller utan respektive: Torsdagen den 5 oktober.

 

Extra sammankomst:-Enligt beslut vid ordinarie sammankomsten kommer extra sammankomst att hållas i samband med ärtmiddagen den 7 september. Gäller frågan om ändring i Reglementet. Särskild kallelse har gått ut.

 

Krigsseglardagen firas sedvanligt med minnesstund söndagen den 3 september kl.13 vid Estoniamonumentet i Karl Johans park med efterföljande föredrag och kaffestund på sjömanskyrkan/sjömansklubben. Minnesstunden arrangeras av Sjömanskyrkan och Sjöfartsverket med deltagare från Flottans Män och Societeten. Observera att det inte behövs någon föranmälan till minnesstunden. Medtag gärna anhöriga och vänner.

 

 

Våren 2024:

Ärtmiddag: Torsdagen den 11 januari, 1 februari, 4 april och 2 maj.
 

Årssammankomst: Lördagen den 9 mars med efterföljande årsmiddag med underhållning. Särskild kallelse kommer.

 

Vid ärtmiddagen kommer föredrag att hållas med anknytning till sjöfarten. Styrelsen kommer i samband med kallelse på e-post att informera om vad som kommer att behandlas.

Styrelsen kommer att hålla lokalerna öppna för dem som önskar en stunds samvaro i biblioteket eller baren från kl. 17.00 på torsdagarna. Normalt sätter vi oss till bords kl. 18.
För planering och beredning av matportioner vill vi ha din  anmälan om deltagande senast tisdag kväll kl.21.00 före sammankomsten. Anmälan lämnas på e-post enligt anvisning

 

Idéer om föredragshållare vid våra ärtmiddagar mottages tacksamt.  

Kontakta klubbkommittén, Erik Hammarström eller Mikael Wikander som är  programsamordnare eller någon annan i styrelsen.

 

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna.

Johan Sickeldal

Ålderman