Stipendium

Åldermännens stipendium

 

Åldermännens stipendium Skeppare Societeten i Norrköping delar ut ett årligt stipendium om 5 000 kronor från Åldermännens fond till en förtjänt studerande på sjökaptenslinjens sista år i Kalmar eller Göteborg. Stipendiet är avsett som ett ekonomiskt stöd till en student från Östergötland eller södra Södermanland, Skeppare Societetens naturliga upptagningsområde. Stipendiaten, med respektive, bjuds in till årsmöte med middag första helgen i mars, för att presenteras för Skeppare Societeten och motta diplom. Under första veckan i maj sätts beloppet in på stipendiatens konto. Skeppare Societeten hoppas även att på detta sätt uppmärksamma och intressera stipendiaten och övriga nautiska studenter att söka medlemskap och aktivt delta i vår verksamhet. Information om Skeppare Societeten hittar du på www.skepparesocieteten.se och e-postadress skepparesocieteten@gmail.com.

 

Du kan även kontakta Ålderman direkt på telefon 0708-174920, för frågor om Skeppare Societeten, vår verksamhet och stipendiet. Välkommen