Stipendium

Skeppare Societetens i Norrköping stipendium till Mats Bloms minne!

 

Åldermännens stipendium Skeppare Societeten i Norrköping delar ut ett årligt stipendium från Åldermännens fond och Mats Blooms donation till en förtjänt studerande på sjökaptenslinjens sista år i Kalmar eller Göteborg.

 

Stipendiet är avsett som ett ekonomiskt stöd till en student från Östergötland eller södra Södermanland, Skeppare Societetens naturliga upptagningsområde. Stipendiaten, med respektive, bjuds in till tradinoella årsmiddag första helgen i mars eller annat passande tillfälle, för att presenteras för Skeppare Societeten och motta diplom. Under första veckan i maj sätts beloppet in på stipendiatens konto. Skeppare Societeten hoppas även att på detta sätt uppmärksamma och intressera stipendiaten och övriga nautiska studenter för vår verksamhet.

 

Du är välkommen att kontakta oss på skepparesocieteten@gmail.com eller ålderman direkt på telefon 0708-174920 eller via johan.sickeldal@gmail.com, för frågor om Skeppare Societeten, vår verksamhet och stipendiet. 

 

 

Använd detta formulär (Word-dokument) för att ansöka om stipendium. Stipendium Word-formulär