Styrelsen 2023

 

Från vänster Mikael Wikander, Anders Österlund, Åke Tolander, Erik Hammarström ochSven-Åke Blomén

Längs fram: Johan Sickeldal

Styrelsen

Ålderman
Johan Sickeldal

ViceÅlderman

Anders Österlund

Protokollförare
Sven-Åke Blomén

Suppleant
Mikael Wikander

Adjungerade till styrelsen

 

Kassaförvaltare
Åke Tolander

 

Klubbmästare

Erik Hammarström

 

Neptun

Anders Österlund

 

Klubbkommittén

Erik Hammarström

Programsamordnare

Mikael Wikander

 

Hedersåldermän
                                                 
Björn Carlgren
Nils Borin